Archsashay

Archsashay, rozhlasový magazín na Radiu R vysílaný každou lichou středu za pět 6, inspiruje pravda Winstona Churchilla: 

"We shape our buildings: thereafter they shape us."

Dále si pohrává s konotací anglického Architectural Sashay - a v duchu nóbl exkurse se poohlíží po půvabech stavebnictví a uspořádání hmotných prvků na cestách po rozličných zemích, se zájmem sleduje vzájemné vazby architektury s jinými uměleckými odvětvími.

Více než do hloubky laicky, však s radostí zaznamenává, o co se zasloužili povolanější.